Thủ tục tạm ngừng kinh doanh - Giải thể công ty
Tư vấn Việt Pháp

Trong quá trình hoạt động, công ty có thể gặp nhiều khó khăn dẫn tới việc phải tạm dừng hoạt động hoặc xa hơn là giải thể doanh nghiệp. Do đó, Tư vấn Việt Pháp cung cấp tới Quý khách hàng có nhu cầu để thực hiện các thủ tục này:

I. TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG

1. Hồ sơ tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp bao gồm những giấy tờ gì?

01 Bộ hồ sơ bao gồm:

- Thông báo tạm ngừng hoạt động

- Quyết định của chủ sở hữu /Hội đồng thành viên/ Hội đồng quản trị về tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp

- Biên bản họp của Hội đồng thành viên/ Hội đồng quản trị về tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp.

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân/đơn vị thực hiện thủ tục tạm ngừng hoạt động

2. Thời gian tạm ngừng đối với doanh nghiệp là bao lâu?

- Thời gian tạm ngừng hoạt động tối đa đối với một doanh nghiệp 1 lần là 1 năm

- Hết thời gian tạm ngừng lần đầu Doanh nghiệp được đăng ký tạm ngừng thêm 1 năm nữa nếu vẫn chưa giải quyết được các khó khăn trước đó. Hết thời gian này doanh nghiệp phải hoạt động trở lại hoặc giải thể hoặc chuyển nhượng lại cho các tổ chức/cá nhân khác nếu có nhu cầu…

3. Những lưu ý khi doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động

- Trong thời gian tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp không được ký kết hợp đồng, không được xuất hóa đơn hay bất kỳ giao dịch nào khác.

- Trong thời gian tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp không phải nộp thuế môn bài và các loại thuế khác...

Thời gian đăng ký tạm ngừng: tối thiểu sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ tạm ngừng

4. Quy trình Dịch vụ Tư vấn của Việt Pháp

- Tư vấn lập hồ sơ hợp lệ

- Nhận uỷ quyền nộp hồ sơ, nhận kết quả trả hồ sơ

- Thông báo tạm ngừng với cơ quan thuế

II. GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

1. Khi nào thì doanh nghiệp bị giải thể?
a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.
b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

2. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

- Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (theo mẫu)

- Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp

- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán các khoản nợ về thuế và nợ bảo hiểm xã hội;

- Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;

- Xác nhận của Ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản về việc doanh nghiệp đã tất toán tài khoản (trường hợp chưa mở tài khoản tại Ngân hàng, thì có văn bản cam kết chưa mở tài khoản và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng, tổ chức cá nhân nào).

- Giấy tờ chứng minh doanh nghiệp đã đăng bố cáo giải thể theo quy định.

- Thông báo của Cơ quan Thuế về việc đóng mã số thuế; (trường hợp chưa đăng ký thuế thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Thuế).

- Giấy chứng nhận của Cơ quan công an về việc doanh nghiệp đã nộp, huỷ con dấu theo quy định (trường hợp chưa khắc con dấu thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Công an)

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Báo cáo về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động.

- Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, VPĐD thì phải nộp kèm theo hồ sơ giải thể (chấm dứt hoạt động) của chi nhánh, VPĐD.

3. Quy trình Dịch vụ Tư vấn của Việt Pháp

- Tư vấn lập hồ sơ hợp lệ;

- Nhận uỷ quyền nộp hồ sơ, nhận kết quả trả hồ sơ;

- Thông báo với cơ quan thuế.

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT.