Thay đổi đăng kí kinh doanh
Tư vấn Việt Pháp

Trong quá trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, sẽ có rất nhiều yếu tố khác nhau dẫn tới doanh nghiệp phải thay đổi đăng kí kinh doanh. Trong đó, mỗi thông tin trên đăng kí cần thay đổi sẽ phải làm thủ tục thay đổi đăng kí kinh doanh tương ứng và hệ quả đi kèm có thể là phải thay đổi rất nhiều các giấy tờ, văn bản liên quan trực tiếp đến hoạt động công ty đó là: mấu dấu, hoá đơn, chức danh... Do đó, để đảm bảo hồ sơ thủ tục cho việc thay đổi đăng kí kinh doanh đảm bảo chính xác, nhanh gọn, không ảnh hưởng tới kế hoạch sản xuất của Quý Công ty, xin hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn chính xác nhất.

I. NÔI DUNG CHÍNH THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1. Các nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính

- Thay đổi tên công ty

- Thay đổi vốn điều lệ

- Thay đổi ngành nghề kinh doanh

- Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

- Thay đổi thành viên/cổ đông của công ty

- Thay đổi loại hình doanh nghiệp

Lưu ý: Doanh nghiệp có thể thực hiện một lần nhiều loại thay đổi khác nhau. 

2. Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Thông báo về nội dung cần thay đổi đăng ký kinh doanh

- Biên bản họp hội đồng quản trị, hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên (tuỳ từng trường hợp cụ thể, loại hình doanh nghiệp cụ thể mà sử dụng phù hợp)

- Quyết định của hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, hội đồng thành viên (tùy vào loại hình doanh nghiệp)

- Giấy giới thiệu, uỷ quyền cho người thực hiện hồ sơ

II. DỊCH VỤ TƯ VẤN THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA VIỆT PHÁP

1. Quy trình thực hiện

- Tư vấn hồ sơ hợp lệ

- Uỷ quyền thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục nộp hồ sơ và nhận kết quả hồ sơ

- Đăng bố cáo

- Hoàn trả hồ sơ sau đăng ký

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN