Rà soát Quyết toán thuế - Hồ sơ hoàn thuế
Tư vấn Việt Pháp

I. RÀ SOÁT QUYẾT TOÁN THUẾ

1. Tại sao cần thiết có bên kiểm tra rà soát thứ ba

Trong quá trình thực hiện, Công ty khó có thể tránh khỏi các sai sót và dẫn tới bị Cơ quan thuế thanh kiểm tra, bị phạt và truy thu tiền thuế. Đó rõ ràng là điều không Công ty nào mong muốn. Bản thân những sai sót có thể do sự thiếu hiểu biết, chủ quan.

Làm thế nào để công ty có thể giảm thiểu nhưng sai sót không đáng có?

Làm thế nào để công ty có thể chuẩn bị và đáp ứng được khi bị kiểm tra?

Có thể tự xác định những sai sót đó hay không?

Nhưng câu hỏi như thế thường sẽ luôn được đặt ra khi có thông báo thanh quyết toán thuế. Và vì vậy, Việt Pháp với đội ngũ nòng cốt là các kiểm toán viên có nhiều năm kinh nghiệm trong việc kiểm tra, rà soát kế toán, thuế, chúng tôi cung cấp dịch vụ rà soát quyết toán thuế cho Quý khách hàng với mục tiêu làm rõ những vấn đề như trên.

2. Quy trình dịch vụ

Do việc quyết toán thuế là cực kỳ phức tạp khi mà khối lượng chứng từ phát sinh là rất lớn, đồng thời kỳ quyết toán có thể là cho 3 năm hoặc 5 năm nên để thực hiện dịch vụ một cách hiệu quả, Việt Pháp cần thông qua các bước như sau:

B1: Khảo sát đánh giá khối lượng công việc

B2: Báo giá dịch vụ, kế hoạch (nhân sự, thời gian) thực hiện

B3: Nghiệm thu bàn giao. Trong đó, có báo cáo tư vấn.

II. TƯ VẤN HỒ SƠ HOÀN THUẾ

1. Trường hợp nào được hoàn thuế GTGT?

Chi tiết tham khảo tại Thông tư 219/2013/TT-BTC và Thông tư 130/2016/TT-BTC sửa đổi bổ sung.

trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng

2. Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng

Căn cứ Thông tư 156/2013/TT-BTC, hoàn thuế GTGT được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế

Hồ sơ hoàn thuế gồm: Giấy đề nghị hoàn trả Khoản thu ngân sách nhà nước (mẫu 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC) và các tài liệu liên quan đến yêu cầu hoàn thuế.

Bước 2: Nộp hồ sơ hoàn thuế

Hồ sơ hoàn thuế được nộp một bộ tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc tại cơ quan hải quan có thẩm quyền hoàn thuế. Người nộp thuế được gửi hồ sơ hoàn thuế điện tử hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu chính.

Bước 3: Xử lý hồ sơ, ra quyết định và trả tiền thuế GTGT cho người nộp thuế

Khoản 1 Điều 59 Thông tư 156/2013/TT-BTC, Cục Thuế căn cứ Quyết định hoàn thuế, lập Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu quy định; căn cứ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước, lập Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước theo mẫu quy định gửi Kho bạc nhà nước đồng cấp.

3. Thời hạn giải quyết hoàn thuế

Căn cứ Thông tư 99/2016/TT-BTC, thời hạn giải quyết yêu cầu hoàn thuế được chia thành 02 trường hợp:

- Đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau

+ Nếu hồ sơ hoàn thuế không thuộc đối tượng và trường hợp được hoàn hoặc chưa đủ thông tin để xác định thì cơ quan thuế gửi thông báo cho người nộp thuế trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

+ Nếu đủ điều kiện hoàn thuế thì cơ quan thuế ban hành quyết định hoàn thuế trong thời hạn không quá 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

- Đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau: Cơ quan thuế tiến hành kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và ban hành quyết định hoàn thuế trong thời hạn không quá 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn thuế.

- Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh chi hoàn thuế cho người nộp chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước.

4. Quy trình dịch vụ tư vấn hồ sơ hoàn thuế Việt Pháp như sau:

B1: Khảo sát đánh giá công việc.

B2: Báo giá dịch vụ, kế hoạch (nhân sự, thời gian) thực hiện.

B3: Nghiệm thu bàn giao hồ sơ.

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT