Bảng tổng hợp ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định
Tư vấn Việt Pháp

Để thành lập được một doanh nghiệp, chủ sở hữu doanh nghiệp phải đáp ứng một số điều kiện nhất định và thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật. Một trong những yếu tố được quy định khá chặt chẽ trong hồ sơ thành lập doanh nghiệp đó chính là ngành, nghề kinh doanh. Đối với các ngành nghề thông thường, doanh nghiệp chỉ cần mã hóa ngành nghề và kê khai theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTG ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, tuy nhiên các doanh nghiệp lưu ý đối với một số ngành nghề yêu cầu vốn pháp định. 

Vốn pháp định công ty là gì? Vốn pháp định công ty là mức vốn tối thiểu mà doanh nghiệp phải có đủ theo quy định của pháp luật đối với ngành kinh doanh có điều kiện tương ứng về vốn.

Sau đây là Bảng tổng hợp ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định theo quy định pháp luật:

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN