Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện
Tư vấn Việt Pháp

Thành lập chi nhánh, Văn phòng đại diện chính là bước phát triển trong mở rộng quy mô của doanh nghiệp. Chi nhánh và Văn phòng đại diện có thể nằm ở các tỉnh, thành phố khác nhau và khác với trụ sở chính của doanh nghiệp. Đây chính là cơ sở pháp lý, bộ máy vận hành trực tiếp để doanh nghiệp vươn mình tới các thị trường mới. Quy trình mở và các hồ sơ thủ tục cần thiết như sau:

I. THÀNH LẬP CHI NHÁNH

1.1. Hồ sơ thành lập chi nhánh

1.2. Dịch vụ thành lập chi nhánh của Tư vấn Việt Pháp

Tư vấn Việt Pháp cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh của Quý khách hàng, trong đó gồm những việc như sau:

- Tư vấn hồ sơ hợp lệ

- Uỷ quyền thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục nộp hồ sơ và nhận kết quả hồ sơ

- Đăng bố cáo thành lập chi nhánh

1.3. Các thủ tục cần hoàn tất sau khi thành lập chi nhánh

- Khắc dấu chi nhánh và công bố mẫu dấu để thực hiện các giao dịch

- Thực hiện kê khai và đóng thuế môn bài cũng như các loại thuế khác cho chi nhánh theo đúng định kỳ được pháp luật quy định.

- Tiến hành treo bảng hiệu cho chi nhánh công ty, việc treo bảng hiệu cần sớm thực hiện, vì cơ quan thuế có thể tiến hành kiểm tra bất cứ lúc nào

- Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể thực hiện đăng ký tài khoản ngân hàng, mua chữ ký số hoặc phát hành hóa đơn giá trị gia tăng cho chi nhánh nếu có nhu cầu

II. THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

2.1. Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện

2.2. Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện của Tư vấn Việt Pháp

Tư vấn Việt Pháp cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh của Quý khách hàng, trong đó gồm những việc như sau:

- Tư vấn hồ sơ hợp lệ

- Uỷ quyền thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục nộp hồ sơ và nhận kết quả hồ sơ

- Đăng bố cáo thành lập văn phòng đại diện

2.3. Các thủ tục sau khi lập văn phòng đại diện

- Khắc dấu riêng cho văn phòng đại diện (nếu cần)

- Khai và nộp thuế môn bài

HÃY LIÊN HỆ TRỰC TIẾP NGAY VỚI DỊCH VỤ TƯ VẤN VIỆT PHÁP ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN