Kê khai bảo hiểm xã hội
Tư vấn Việt Pháp

Chúng tôi xin được lưu ý với Quý khách hàng về các quy định của Bảo hiểm xã hội hiện hành - đây là một khoản nghĩa vụ bắt buộc đối với các Công ty. Hiện nay, căn cứ theo Luật Bảo hiểm xã hội và các nghị định, thông tư hướng dẫn, công ty trong quá trình hoạt động cần lưu ý tới 2 vấn đề về bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

I. Đối tượng nào phải tham gia bảo hiểm xã hội?

Trích dẫn Luật Bảo hiểm xã hội, có 2 đối tượng trong đó liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp là:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

Như vậy, lao động có thời hạn 1 tháng (chi tiết là trên 14 ngày làm việc trong tháng) sẽ phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

II. Mức đóng bảo hiểm

Theo quy định hiện hành mức đóng Bảo hiểm xã hội sẽ bao gồm các khoản như sau:

1. Mức lương, ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.

2. Phụ cấp lương, ghi các khoản phụ cấp lương mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể:

a) Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như:

- Phụ cấp chức vụ, chức danh

- Phụ cấp trách nhiệm

- Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

- Phụ cấp thâm niên

- Phụ cấp khu vực

- Phụ cấp lưu động

- Phụ cấp thu hút

- Các phụ cấp có tính chất tương tự

b) Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động.

3. Các khoản bổ sung khác, ghi các khoản bổ sung mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể:

Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Ngoài ra Công ty cần phải tham chiếu đến mức lương tối thiệu và tỉ lệ đóng.

III. Dịch vụ liên quan đến bảo hiểm của Tư vấn Việt Pháp

Gói dịch vụ tư vấn và đăng kí bảo hiểm xã hội của Việt Pháp bao gồm:

- Khảo sát và tư vấn về tình hình lao động của doanh nghiệp

- Tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động

- Tư vấn về mức đóng bảo hiểm cho phù hợp quy định

- Nộp hồ sơ đăng ký lao động lần đầu và nhận kết quả

- Bàn giao toàn bộ hồ sơ cho doanh nghiệp

Ngoài ra để tiện cho việc theo dõi, tính nộp bảo hiểm, Việt Pháp cũng cung cấp sản phẩm đi kèm là phần mềm bảo hiểm xã hội.

HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN